Muse meet de elektriciteit geproduceerd door ons eigen brein terwijl jij mediteert. Muse doet dit passief en van buitenkant. Wanneer je gefocust bent op je ademhaling produceert je brein zal de kracht van bepaalde hersengolven sterker worden en andere weer zwakker. Wanneer je geest in een natuurlijke rust toestand verkeert (let wel op, dit is niet per se een rustige toestand) verandert het patroon. Wanneer je geest gaat dwalen en je actiever na gaat denken, pikt Muse weer karakteristieke veranderingen op die de veranderingen in de mentale staat reflecteren.

Muse vertaalt deze informatie vervolgens in realtime audio feedback en begeleidt je zo naar een kalme, gefocuste, staat van zijn. Wanneer je kalm bent hoor je een vredige omgeving, en wanneer je actiever na begint te denken wordt het weer onrustiger.